Skip to main content

Wielka Piramida lub inaczej Piramida Cheopsa, jest szczytowym osiągnięciem epoki budowniczych piramid, zarówno pod względem rozmiarów jak i dokładności wykonania.

Ten zabytek starożytności przetrwał tysiące lat. Zaginęła natomiast w otchłani czasu cywilizacja, technologia i język starożytnych budowniczych, tego cudu świata.

Wielka Piramida w Gizie, widok od zachodu.

Na czterech ścianach Wielkiej Piramidy (piramida Cheopsa) widoczne są trójkąty z podstawą w miejscu podstawy piramidy i ramionami mieszczącymi się w jej ścianach.

Trójkąty w ścianach Wielkiej Piramidy – dzieło natury czy misternie wykonany projekt wielkiego architekta?

Jak to możliwe, że pozostawały niezauważone przez wiele wieków?

Spośród wspomnianych trójkątów najbardziej widoczny jest trójkąt na ścianie zachodniej, zwieńczony pojedynczym kamieniem. Ten kamień znajduje się w 19. warstwie bloków na wysokości 16 m 65 cm.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JJkDdkdVW9o

Zachodnia ściana Wielkiej Piramidy z jaśniejszym trójkątem. Strzałki pokazują graniczną strefę trójkąta.