Skip to main content

Kolejność wydarzeń i wpływ na środowisko jaki powoduję uderzenie obcych obiektów w Ziemie.

Dobrze znana historia wyginięcia dinozaurów w katastrofie sprzed 65 milionów lat, czy był to pojedynczy taki przypadek w trakcie ewolucji Ziemi?

Przedstawiamy inne przypadki takich zdarzeń związanych z masowymi wymieraniem.

Naszym zdaniem wszystkie granice litostrategraficzne wyodrębnione w fanerozoiku są związane z globalnymi katastrofami.

Meteorytowy Krater Barringera w Arizonie, w USA. Krater ma średnicę 1264 m i głębokość 174 m Podobnie kratery znajdują się na całym Świecie.

Uderzenie meteorytu żelaznego około 20 tys. lat temu, pozostawiło nie tylko krater Beringiera. Są znajdowane do dziś fragmenty meteoryt, brekcję po uderzeniową i materiał stopiony w postaci sferul.

Sferule o różnych rozmiarach i kształtach. Pochodzą z otworów wiertniczych różnej głębokości. Polska. Elektronowy mikroskop skaningowy (FESEM) HITACHI S-4700 z spektrometrem (EDS) NORAN Vantage. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej z Emisją Polową i Mikroanalizy w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.

W publikacjach naukowych z całego Świata nie przedstawiono jeszcze kolorowych sferul. Nie są znane współczesnej nauce. Prowadząc badania kamieni, prawdopodobnie pochodzących z innych planet, sfotografowano kolorowe sferule i włókna krzemianowe.

Na umieszczonych mikrofotografiach widzimy różnokolorowe sferule wtopione we włókna krzemianowe.